Дигиталният научен биатлон „ППМГ Бургас Challenge“ се завръща с ново предизвикателство

Май 3, 2022 Бургас
Дигиталният научен биатлон на „ППМГ Бургас“ се завръща с ново предизвикателство през май.

От 3-ти май е отворена втора сесия за кандидатстване по Фонд „Култура“ на Община Бургас

Май 3, 2022 Бургас
От 3-ти май е отворена втора сесия за кандидатстване по Фонд „Култура“ на Община Бургас. Културни организации, юридически лица, творци упражняващи свободна професия в сферата на културата от Община Бургас могат да подават своите проектни предложения онлайн, като финансови средства ще се предоставят след провеждане на конкурс, проведен по реда и при условията на Правилника на Фонда.

Пъстър карнавал с костюми на растения и животни

Май 3, 2022 Бургас
Българска Фондация Биоразнообразие, Община Бургас и РИОСВ Бургас организират Карнавално шествие и карнавал по случай Деня на Натура 2000 и 30 години Програма LIFE на ЕС. След две години пауза, отново е време да се маскираме, да се костюмираме, да се забавляваме.

НА КОЙ ВЯРВАТЕ ЗА КОНФЛИКТА МЕЖДУ РУСИЯ И УКРАЙНА?

Изберете един отговор!