• 06 Юни 2019
Тютюневите изделия са признати като особено опасни за хората. Въз основа на това се разработват различни ограничителни мерки.