• 11 Май 2023
Министерството на енергетиката отвори Програмата „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“, която дава възможност домакинствата да получат безвъзмездно финансиране за изграждат на системи за слънчева енергия, която да използват за битови нужди.

НА КОЙ ВЯРВАТЕ ЗА КОНФЛИКТА МЕЖДУ РУСИЯ И УКРАЙНА?

Изберете един отговор!