• 18 Май 2021
Строителството му започва след указа на Княз Фердинанд І от 20 декември 1894 г.