• 22 Апр 2021
Допълнителните 50 лв. ще бъде изплатени на близо 2 100 000 пенсионери.