Лидери в областта на данъчното облагане и митническо законодателство идват в Бургас за престижен форум

Събитието е първата изнесена академия на Стопанския факултет към Софийският университет „Св. Климент Охридски“ в Бургас. Организатори на престижния форум са Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Център за образователни услуги на Стопанския факултет, магистърски програми „Митнически и данъчен контрол“ и „Икономика и управление на публични ресурси“ на Стопанския факултет в партньорството на Община Бургас, Ernst & Young България и Филиалът на университета в Бургас. Инициативата ще събере водещи имена в областта на данъчното облагане и митническо законодателство в зала „Георги Баев” на Културен център „Морско Казино" на 26-ти и 27–ми април. Всички участници ще получат документ от СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет - Център за образователни услуги, съгласно Наредбата за единните държавни изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от ВУ в двумесечен срок (ПМС №215/12.08.2004 г.). Академията ще даде по-добри шансове за кариерно развитие и ще представи тенденциите в най-новата практика на Съда на ЕС по дела в сферата на прякото данъчно облагане и законодателни инициативи на ЕС в сферата на прякото данъчно облагане. На срещите ще се информирате относно развитието на Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане и влиянието на Многостранна конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби. На място ще се разглежда вариантите за разрешаване на данъчни спорове в Европейския съюз. Участниците ще получат знания относно актуални въпроси на митническата политика и законодателство на Европейския съюз, както и митническите регулации и икономически аспекти на вноса на стоки в ЕС. Ще се разглеждат въпроси, свързани с облагане на поведението и нови данъци: енергийни данъци, свръхпечалби, диференцирани ставки и дигитализацията на облагането, електронна търговия, криптовалутите; ще бъде представено трансферното ценообразуване. Екипът от лектори в двата дни на проявата включва: Доц. д-р Цветан Мадански е преподавател по митнически и данъчен контрол в Стопанския факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Има 30 години трудов стаж, от които 26 в системата на митниците, като е преминал през всички нива – от стажант митнически инспектор, митнически инспектор, главен митнически инспектор, началник на митническо учреждение, държавен инспектор в Инспектората на Агенция „Митници“, държавен експерт в дирекция „Митнически режими и процедури“ и главен секретар на Агенция „Митници“. През 2001 г. е участвал в проект с френската митническа администрация „Митнически контрол и борба с корупцията“ в гр. Тулуза. От 2007 г. до 2012 г. е лектор в Национален учебен център в Агенция „Митници” – ЦМУ. Ръководител на Магистърска програма „Митнически и данъчен контрол“ в Стопански факултет на СУ. Доц. д-р Савина Михайлова-Големинова, Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, като за периода 1993-2019г. е била в екипа на Юридическия факултет, Катедра „Административно-правни науки“ на университета. Преподавател по финансово и данъчно право и ръководител на Магистърска програма „Икономика и управление на публични ресурси“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Специализирала е в IFBD (Амстердам, Нидерландия) и в Оксфордския университет (Обединено кралство).Член e на Софийската адвокатска колегия, на Европейската асоциация на данъчните професори (EATLP) и на Международната фискална асоциация (IFA). Автор на публикации в областта на финансовото и данъчното право. Владее български, английски и руски език. Д-р Иван Лазаров работи в академичния отдел на Международното бюро за фискална документация (IBFD) в Амстердам, Нидерландия. През 2021 защитава докторската си теза в Института по австрийско и международно данъчно право при Икономическия университет – Виена, Австрия. Има магистърска степен (LL.M.) от Католическия университет в Льовен (KU Leuven), Белгия, както и магистърска степен по право от Софийския университет. Ирена Ставрева има 25 години трудов стаж в системата на митниците, като е преминала през различни нива – митнически инспектор, държавен митнически инспектор и началник на отдел „Митнически режими и процедури“ в Регионална митническа дирекция Варна. От 2002 г. досега е лектор и наставник на новоназначени служители в Агенция „Митници”. Има специализации в Кралство Белгия, като стипендиант на Световната митническа организация и в Република Франция. Член на екипа на Магистърска програма „Данъчен и митнически контрол“, Стопански факултет на СУ. Иван Антонов - главен юрисконсулт в дирекция СИДДО при Централно управление на Национална агенция за приходите. Водещ специалист в областта на автоматичния обмен на информация – FATCA, Common Reporting Standard, Country-by-Country Reporting, Директива 2011/16/ЕС, Директива 2014/107/ЕС и др. Член е на Комитета за административно сътрудничество в данъчната област към Европейската комисия, както и на Работната група за автоматичен обмен на информация към Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация към ОИСР. Милен Райков е съдружник в EY България. Той е адвокат и съпредседател на данъчната комисия на AmCham в България. С 18-годишен професионален опит във всички сфери на данъчното облагане, ключовият му опит е в областта на косвените данъци, данъчната политика, хармонизация на законите и реформи, спорове, насърчаване на инвестиции. Той работи активно за подготовката на присъединяването на България и Хърватия към ЕС. Той е и член на борда в автомобилния клъстер България. Лора Терзиева е адвокат с над 5 години опит и част от Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“. Основният фокус на Лора е върху косвени данъци, съдействие на клиенти в хода на данъчни проверки и ревизии и процесуално представителство по административни дела. Има опит в изготвянето на запитвания до компетентните органи относно данъчното облагане на конкретни операции и на становища по предложения за промени в данъчното законодателство. През последните години Лора активно е участвала в няколко производства пред Съда на Европейския съюз както и в международни проекти, свързани с бизнес реорганизация, регулаторно съответствие и данъчно планиране. Николета Нешева е адвокат към данъчната практика на „Ърнст и Янг“ България. През последните години работи основно в сферата на данъчното право и процес. От 2021 г. Николета е докторант по данъчно право в Юридическия факултет на Софийския университет. Предмет на нейното научно изследване е облагането на доходите от виртуални валути и криптовалутите в светлината на данъчното законодателство. Камелия Маринова е мениджър в данъчния екип на ЕУ България с фокус върху международното данъчно облагане, данъчно структуриране, трансферни цени и сделки по придобивания. Има значителен опит в предоставянето на данъчни услуги в тези сфери на местни и мултинационални клиенти от различни индустрии. Камелия има магистърска степен със специалност Международно бизнес право към Университета в Тилбург, Нидерландия. Също така придобива и квалификация за международно данъчно облагане ADIT (Advanced Diploma in International Taxation), акредитирана от Chartered Institute of Taxation във Великобритания.

Видео

Коментари

You have no rights to post comments

НА КОЙ ВЯРВАТЕ ЗА КОНФЛИКТА МЕЖДУ РУСИЯ И УКРАЙНА?

Изберете един отговор!

Най-четени

Нови четири деца от Бургас са диагностицирани с коклюш. А вас притесняват ли ви нарастващите случаи на коклюш?

  • 22 Апр 2024
  • 255
Нови четири деца от Бургас са диагностицирани с коклюш, съобщиха от Регионалната здравна инспекция. С тях регистрираните случаи на инфекциозното заболяване в областта от началото на годината до сега стават общо десет.

НАД 500 УЧАСТНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА ИДВАТ В БУРГАС ЗА НАЙ-ГОЛЯМОТО ГЕОГРАФСКО СЪБИТИЕ У НАС

  • 22 Апр 2024
  • 224
Над 500 участници от цялата страна идват в Бургас за най-голямото географско събитие у нас

ОБЩИНА БАРЛЕБЕН ДАРИ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО ПРОТИВОПОЖАРЕН АВТОМОБИЛ.

  • 22 Апр 2024
  • 218
ОБЩИНА БАРЛЕБЕН ДАРИ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО ПРОТИВОПОЖАРЕН АВТОМОБИЛ.

ЧЕСТВАНИЯТА НА ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ В БУРГАСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗАПОЧНАХА

  • 22 Апр 2024
  • 235
Тематичните дни на Община Бургас и детските градини, свързани с подготовката и честването на най-значимия християнски празник - Възкресение Христово, стартират тази година от 22 до 26 април под мотото „Над зелената дъбрава пак Великден се задава“.

Проф. Мария Нейкова встъпи в длъжност като областен управител

  • 22 Апр 2024
  • 225
На кратка церемония в присъствието на служителите на администрацията проф. Мария Нейкова встъпи в длъжност областен управител на област Бургас, съгласно Решение № 284 на Министерски съвет.