« октомври 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Най-добрият Интернет, Цифрова и IP телевизия в град Бургас от RN TV !!!

Бюджет 2018 – инвестиции в образование, индустриални зони и социални центрове

Днес кметът Димитър Николов и заместниците му представиха пред журналисти рамката на Проектобюджет 2018, който предстои да бъде гласуван от местния парламент. Той е балансиран и направен така, че да обезпечава всички сфери, дейности и социални групи, за които е отговорна Община Бургас. Бюджет 2018 продължава и надгражда тенденцията за инвестиции в образованието, доизграждането на инфраструктура в съществуващите и новите индустриални зони на Бургас и грижа за социално уязвимите наши съграждани. Макрорамката на проектобюджет 2018 е 248 671 410 лв. Капиталовата програма е в размер на 62 101 655 лв. ПРИОРИТЕТИ В НАПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ: * Продължава изграждането на детски градини. През 2018 врати ще отворят: - Новата екологична и иновативна детска градина "Пинокио" в Районен център "Меден рудник" с капацитет 120 деца; - Филиал на ДГ "Х. Кр. Андерсен" в комплекс "Лазур", след основен ремонт - капацитет 120 деца. - Започва изграждането на нова детска градина в квартал "Черно море". * Община Бургас е и единствената, която изгражда нови училища: - Продължава строителството на училище в квартал Горно Езерово. - През 2018 ще отвори врати най- новото професионално училище в България - Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации. Училището да бъде с интензивно изучаване на английски и немски език и ще подготвя специалисти в професионално направление "Компютърни науки", професия "Програмист", специалности "Системен програмист" и "Приложен програмист" със срок на обучение 5 години с прием след завършен седми клас. В учебните програми да бъде заложено учениците да придобият знания и умения за обектно ориентирано програмиране, в области като разработване на софтуер и уеб дизайн, технология на програмирането, системи за управление на бази данни, интернет програмиране. - Продължава обновяването на материалната база на професионалните училища - Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника; Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Кольо Фичето"; Професионална гимназия по туризъм "Асен Златаров"; Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов"; Професионална гимназия по транспорт; Професионална търговска гимназия. Ще бъдат построени три физкултурни салона и ще бъде обновена базата за професионална подготовка на шестте гимназии. * Община Бургас инвестира и във висшето образование: - През 2018 г. ще отвори врати филиал на Националната художествена академия, като Община Бургас ще подпомогне преустройството на помещенията за нуждите на филиала, който ще се помещава в Магазия 1 на пристанището. До няколко дни, съвместно с ръководството на академията, ще бъдат обявени специалностите, които ще бъдат открити в Бургас и за които ще може да се кандидатства още тази година. Откриването на филиала на НХА ще е съпроводено от серия съпътстващи събития, които ще стартират още през февруари с изложба "70 години специалност Плакат и визуална комуникация". - Продължават инвестициите в строителството и оборудването на сградата на Медицински факултет към Университет "Проф. д-р Асен Златаров"-Бургас. За последните две години Община Бургас е осигурила близо 4,5 милиона лева за сградата, като част от средствата са от продажбата на медицинския център в "Меден рудник". Община Бургас получи подкрепа от всички нива - общински съветници и народни представители за осъществяването на тази идея. За 2018 г. са заложени 600 000 лв. за доизграждането и оборудване на факултета. Строителството на корпуса е на финален етап, продължава подготовката на процедурата по акредитация. ИНВЕСТИЦИИ В ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ През 2018 г. акцент ще бъде осигуряване на довеждаща инфраструктура до индустриални терени със заявени инвестиционни намерения и привличане на нови производства. От тази година Общината предоставя допълнителни стимули за сертифицирани инвеститори. Освен бързо административно обслужване, те ще заплащат и намалени такси за всички технически услуги. - Развитието на индустриалните зони е процес, на който Община Бургас постави началото през 2009 г. със създаването на Индустриален и логистичен парк - Бургас. До този момент са изградени улици, локално пътно платно, улично осветление, противопожарни хидранти, улични канализационни мрежи за битови и дъждовни води, водопроводи, електро-преносни съоръжения, трафопостове. Общата площ на зоната е 240 дка, като към момента 80% от капацитета й е запълнен. В зоната вече има над 30 инвеститора, повечето от които в момента строят базите си. Част от тях ще открият производствата си през 2018 година. В процес на строителство са производствени бази за хидравлични компоненти, пропан - бутан, метални изделия, месни продукти, хлебни изделия, изработване на сувенири и др. Заявен е и инвестиционен интерес за производство на части за железопътната индустрия и автомобилостроенето. Общият размер на привлечените инвестиции в зоната надхвърля 80 млн. лева и се очаква да бъдат разкрити над 800 нови работни места. - Изчерпването на капацитета на зоните наложи да се търсят нови производствени терени. Затова през 2018г. стартира ФАЗА 2 на Индустриалния парк. На територия от 600 декара в Южна промишлена зона в Бургас ще бъдат обособени парцели от 20 до 160 дка. Това ще даде възможност да се търсят големи инвеститори. През изминалата година бяха изпълнени ключови инфраструктурни проекти за Бургас, какъвто е изграждането на ул. "Крайезерна". Така е осигурена пряка връзка между Индустриален и логистичен парк - Бургас фаза 1 и фаза 2 с магистрала Тракия. - Индустриална зона Българово е другата зона, където ще бъдат вложени средства за изграждане на инфраструктура. Общата площ на зоната е 110 дка, като към момента 50% от капацитета й е запълнен. Закупени са терени от 5 компании - италиански производител на детайли за обувната промишленост, търговско-сервизни бази за земеделска техника, производство на ВИК продукти за канализационни мрежи, складова база за земеделска продукция. Заявените инвестиции са в размер на 18 млн. лв. Ще бъдат разкрити над 130 работни места. През 2018 г. ще бъде доизградена довеждащата инфраструктура, подземните комуникации, канално-помпена станция с тласкател. - През годината ще бъде осигурена довеждаща инфраструктура и до индустриални терени, посока кв. Ветрен, където има заявени инвестиционни намерения. ПРИОРИТЕТИ В "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ" I. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 1. Стартира нова програма за цялостно модернизиране на онкодиспансера. Тя включва: - проектиране на строителство на сградата за Протонно емисионен томограф за прецизна ранна диагностика на туморни клетки и ранна терапия - закупуване на 6 D маса за радиохирургия - проектиране и оборудване на Отделение по брахитерапия - изготвяне на проект за строителството на нова Болница за химиотерапия към "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД на мястото на старото инфекциозно отделение. 2. Преместване дейността на "Медицински център 3-Бургас" ЕООД, заедно със Звено "Спортна медицина", в центъра на града - Медицински център 2 и подобряване условията за диагностика, лечение и рехабилитация. 3. Осъществяване на дейности по въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на "Диагностично-консултативен 1-Бургас" ЕООД и "Диагностично-консултативен 2-Бургас" ЕООД със средства от Национален доверителен екофонд. 4. Продължава финансирането на програма Инвитро, дофинансирането на МБАЛ Бургас, както и на кожно- венерическия диспансер към МБАЛ. 2. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ - Разкриване на пет нови социални центъра по Оперативна програма "Региони в растеж" - Разкриване на Център за рехабилитация и психологическа подкрепа за деца с ДЦП, аутизъм и соматични увреждания в Минерални бани - Устойчивост на услуги в домашна среда "лична асистенция", рехабилитация, социални дейности. 3. СПОРТ - Продължава строежът на Зала "Арена Бургас" - Обновяване на спортните игрища в к-с "Изгрев" - Провеждане на Европейско първенство по ветроходство - Приоритет продължава да бъде подпомагането на детско-юношеските школи в града - Въвеждане в експлоатация на покрит плувен басейн в к-с "Славейков". "ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ, ОКОЛНА СРЕДА" - Стартира изпълнението на проектите по приоритет "Енергийна ефективност в административни и многофамилни сгради"- започва санирането на 10 многофамилни сгради, част от които паметници на културата на улиците "Александровска" и "Богориди", както и проект за обновяване и мерки за енергийна ефективност на сградата на Община Бургас. - През 2018 г. ще стартира и изпълнението на проект "Интегриран модел за управление на градската мобилност - I етап", включващ реконструкция с изграждане на бърз автобусен коридор на бул. "Демокрация" и въвеждане на система за интелигентно управление на светофари. - Проект "Създаване на условия за разкриване на 5 нови социални услуги на територията на община Бургас", финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца". Проектът включва изграждане и оборудване на два дневни центъра за деца с увреждания, преходно и наблюдавано жилище за деца и младежи, Център за обществена подкрепа за деца и семейства, с което ще се разшири кръга от социални услуги, предоставяни на територията на общината. ОКОЛНА СРЕДА Основен акцент в инвестициите през 2018 г. е подобряване и разширяване на системата за управление на отпадъците на територията на община Бургас чрез реализацията на няколко ключови проекта: - Продължава изграждането на системата от подземни контейнери за разделно събиране на отпадъци. - През 2018 г. стартира проектиране и изграждане на система за анаеробно третиране на предварително разделно събрани биоразградими отпадъци, финансирана по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г. в изпълнение на целите на Общината и Регионалното сдружение за управление на отпадъците за намаляване на количествата депонирани отпадъци. - Предвидени са средства за надграждане и увеличаване капацитета на сепариращата инсталация на Регионално депо за твърди битови отпадъци - Братово - Запад. - Продължават инвестициите в техническа инфраструктура по изграждане на водоснабдителни канализационни мрежи на територията на Община Бургас: Изпълнение на интегрирани проекти за ВиК мрежи в гр. Българово и кварталите Рудник и Черно море, финансирани чрез Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда. - Стартира изпълнението на проект за реконструкция на мрежа за минерална вода в кв. Минерални бани, финансиран със средства на Национален доверителен екофонд, Инвестиционна програма Минерални води. Строителство, инфраструктура: - До лятото на 2018 г. ще бъде напълно обновена улица "Богориди", както и няколко от по- малките улици, перпендикулярни на нея, между които улиците "Лермонтов" и "Фотинов", "Възраждане", "Отец Паисий", "Шипка", "Успенска", "Гео Милев", "Иларион Макариополски", "Граф Игнатиев". - Продължава програма за изграждане и ремонт на спортни и детски площадки на територията на цялата община. - Продължават дейностите по укрепване на свлачището в кв. Сарафово. Финализирането им ще даде възможност за реализирането на последния етап от доизграждането на пешеходна крайморска алея /велоалея/ между Бургас и квартал Сарафово. - През 2018 г. ще бъде изцяло обновено уличното осветление в комплекс "Изгрев". Ще стартира подготовката на проекти за ново улично осветление и за останалите комплекси. * Програма за ремонт на вътрешно квартални улици и изграждането на паркоместа. Сред тях са: - Цялостна реконструкция на улица "Струга". - Цялостен ремонт на I- ви етап от ул. "Димитър Димов". - Стартиране на II- ри етап от изграждане на улица в районен център Меден рудник. - Изграждане на нова подпорна стена, която да укрепи района до т.нар. небостъргач в "Меден рудник" - с паркинг и обслужваща улица. - Възстановяване на настилки в квартал Банево. - Продължава ремонтирането на ул. "Ангел Димитров" и ул. "Брацигово" в кв. Сарафово. - Ремонт на улицата зад "Лайф хоститал" в к-с "Изгрев". - Ремонт на ул. "Мария Луиза" и ул. "Пробуда". - Обновяване на градската среда до училище "Братя Миладинови" с осигуряване на 130 нови паркоместа. - В к-с "Възраждане" ще бъдат осигурени над 100 нови паркоместа до булевард "Мария Луиза". - Изграждане на нови 50 паркоместа в улиците перпендикулярни на ул. Фердинандова. - Изграждане на нови паркинги до бл. 16 и бл. 19 в к-с "Лазур". - Изграждане на нови паркинги до бл. 71 и бл. 72 к-с Лазур. - Изграждане на нови паркоместа до бл. 17,бл. 18, бл. 119 в к-с "Славейков". - Изграждане на паркинг зад Химическия техникум в к-с "Изгрев". 2018 - та година е година, наситена с изключително престижни за Бургас събития: Председателство на България на Съвета на ЕС Бургас ще бъде домакин на няколко събития в рамките на ротационното председателство на България на Съвета на ЕС: - Изнесено заседание на КОРЕПЕР I (Комитет на постоянните представители на страните - членове), планирано през м. май 2018г. - Европейски морски ден - най-голямото годишно събитие на Европейската морска общност, организирано в партньорство с Генерална дирекция "Морско дело и рибарство" на Европейската комисия и Министерство на транспорта (31 май - 1 юни). Събитието събира над 900 представители на институции, организации и бизнес, ангажирани с проблемите на устойчивото развитие на морската околна среда и морските политики. - Конференция "Към близки до нулевото потребление сгради. Норвежкият опит и предизвикателствата в България", организирана съвместно с Министерството на енергетиката (20 - 22 юни). - Изложба "Скритите тайни на Черно море" - зала "Ал. Г. Коджакафалията" - май, юни и юли; е съобразен с Председателство на България на Съвета на Европейския съюз, поставя акцент върху морските археологически проучвания в българските води на Черно море, потънали селища и кораби. - Общинското предприятие "Морски знаци" ще изработва част от сувенирите на чуждестранните делегации. Те вече се изработват от служителите в предприятието - социално уязвими наши съграждани. СВЕТОВНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА В БУРГАС Най-добрите деца математици в света ще се срещнат в Бургас за участие в Световното математическо състезание Бургас-България 2018 (BIMC 2018), от 1 до 6 юли, с участници от 45 държави, над 300 участници. Изложба фотоси и гравюри от "Света Гора" - зала "Ал. Г. Коджакафалията" - август, септември и октомври; Изложбата представя колекция от най-значимите фото и графични материали, които от столетия събира и реставрира Светогорската Фототека на манастира Симмонопетра. Изложба "Рикардо Тоскани" - експозиция, посветена на Празника на град Бургас - Никулден - КЦ "Морско казино" - декември; - Община Бургас ще продължи дофинансирането на културните институции в града, както и организацията на събитията от местния и националния културен календар. Община Бургас ще продължи да финансира програмите за талантливите бургаски деца, пътуванията на културни формации зад граница, както и подпомагането на културни проекти от независими организации и артисти.

Видео

Коментари

Добавете коментар

Име (задължително)

Най-четени

Кабелни оператори възразяват срещу новите цени за ползване на стълбовете на ЧЕЗ

  • 16 Окт 2018
  • 39
Няколко кабелни оператори внесоха възражение до Комисията за регулиране на съобщенията срещу обявените на страницата на „ЧЕЗ Разпределение България“ общи условия, отнасящи се до използването на инфраструктурата на електроразпределителното дружество.

Плащаме данъци за автомобили и имоти по нови правила догодина

  • 16 Окт 2018
  • 41
В седемдневен срок след изповядване на сделки за покупко-продажба на автомобили и имоти нотариусите ще са задължени да уведомяват общините за прехвърлените вещни права, като посочват размера на платения данък и основата, върху която той е бил изчислен.

Почина режисьорът на най-обичаните детски филми

  • 16 Окт 2018
  • 42
На 93-годишна възраст почина големият български режисьор и сценарист Димитър Петров, съобщи БНТ. Той остави на българската публика някои от най-любимите детски филми, като "Васко да Гама от село Рупча", "Куче в чекмедже", "Таралежите се раждат без бодли", "С деца на море".

Бургаски акробати станаха олимпийски шампиони!

  • 16 Окт 2018
  • 51
Мариела Костадинова и Панайот Димитров станаха носители на две титли от Младежките олимпийски игри в Буенос Айрес.

Руската църква прекратява отношения с Константинополската патриаршия

  • 16 Окт 2018
  • 66
Синодът на Руската православна църква реши да прекрати изцяло евхаристичното си общение с Константинополската партиаршия, съобщи днес Волоколамският митрополит Иларион след заседание на Синода в беларуската столица Минск, предадоха ТАСС и Ройтерс.